Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris
„GAUDEAMUS”
Meža iela 1 k-1, Rīgā, LV-1048

Mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents
Ivars Cinkuss
tālr. 29119001, e-pasts: ivars.cinkuss@gmail.com

Kora prezidents,
biedrības „GAUDEAMUS” valdes priekšsēdētājs
Andis Ozoliņš
tālr. 22012335, e-pasts: ozolins.an@inbox.lv

Biedrība “GAUDEAMUS”

Meža iela 1 k-1, Rīgā, LV-1048
Reģ.Nr. 40008014850
Nor. konts Nr. LV62UNLA0002400700025
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X

 

SEKOJIET UN DALIETIES AR GAUDEAMUS NOTIKUMIEM UN AKTUALITĀTĒM 

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK