1990. - 1997. gada notikumi
2018-04-27 14:12:29

1997 
Oktobrī - brauciens uz Āhenu (Vācijā). 
1996 
29. maijā "Gaudeamus" kļūst par sabiedrisku organizāciju. 
9. oktobrī - par kora māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu ievēl Ivaru Cinkusu, bet Edgars Račevski - par goda diriģentu!

1995 
Kora 35.gadu jubileja. 

1994 
Dalība Korkas starptautiskajā vīru koru festivālā. Skatītāju balva eksotiskākajam kolektīvam! 
 Dalība starptautiskajā koru mūzikas festivālā Atēnās (Grieķija). 
1993 
Dziesmu svētku skatē vīru koru grupā 1. vieta. 
Koncertbrauciensuz Šveici. 
Dalība 21 Dziesmu svētkos. Koru karā - 1.vieta.
1992 
26. jūnijā koris apsveic Loriju un Ivaru Cinkusus viņu kāzās Biķernieku baznīcā. 
Novembrī koncertbrauciens uz Āhenu (Vācijā). 
1991 
13 - 20. janvārī - piedalīšanās LR valdības aizstāvēšanā uz barikādēm Vecrīgā. 
Aprīlī koris atskaņo karavīru dziesmas. 
Piedalīšanās 11 Baltijas studentu svētkos Ogrē. 
Augustā koncertbrauciens uz Austriju. 
Oktobrī kora kvartets Roodpartas festivālā (Dienvidāfrikā) saņem 2. pakāpes diplomu. 
1990 
17. martā - dalība Latvijas Tautas frontes manifestācijā Daugavmalā. 
Kora 30 gadu jubileja. 
4. maijā - dalība manifestācijā Daugavmalā sakarā ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. 
15. maijā - dalība LR Augstākās padomes aizstāvēšanā pret interfronti! 
Dalība starptautiskajā koru konkursā Francijā 3.vieta. Pec konkursa koncertbrauciens pa Franciju un Vāciju. 
Dalība 20 Dziesmu svētkos. Koru karā - 1.vieta. 
Koncertbrauciens uz Norvēģiju. atpakaļceļā streiko Austrumberlīnes dzelzceļnieki un koristi dažas naktis pavada stacijā uz grīdas.


1. vieta studentu vīru koru konkursā "Rīgas gailis".

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK