Martā un aprīlī norit Latvijas koru skates
2017-04-18 10:43:14

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada martā un aprīlī notiks Latvijas koru skates, kas ir būtisks Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Koru skates mērķis ir veicināt, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgāko izpausmi - koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella.

KORU SKAŠU GRAFIKS

Ivara Cinkusa grupas Rīgas vīru koru skate notiks svētdien, 9.aprīlī, plkst. 17.00 Rīgas Valsts 2. ģimnazijā, Kr. Valdemāra ielā 1.

Skates ir būtisks sagatavošanās posms valsts nozīmes koru nozares 2017. gada pasākumiem – Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncertiem Talsos 27. maijā, Jēkabpilī 10. jūnijā, Dikļos 1. jūlijā un Rīgā pie Brīvības pieminekļa 21. jūlijā, kā arī Latvijas Senioru koru svētkiem Siguldā 18. jūnijā. Tradicionāli skatēs tiekapzināts arī Dziesmu un XVI Deju svētku koru dalībnieku kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.

Pirmās koru skates noritēs 25. martā Pierīgas, Cēsu un Limbažu koru apriņķī, bet noslēgsies 30. aprīlī Rīgā. Šajā laika periodā skates noritēs nedēļas nogalēs, aptverot visus 24 koru apriņķus. Latvijas koru skates rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar novadu un pilsētu pašvaldībām, un koru apriņķu virsdiriģentiem. 

SKATES NOLIKUMS UN PIETEIKUMA ANKETA

“Gatavoties un startēt skatēs aicinām ar azartu un muzicēšanas prieku. Skates Dziesmu svētku procesā ir tikai viens no daudzajiem atskaites punktiem, kurā ļoti skaidri iezīmējas kopīgas mākslinieciskā izpildījuma tendences un Noslēguma koncerta repertuāra dziesmu iedzīvošanās spējas. Nereti tieši skatēs kā rentgena staros iezīmējas tās dziesmas, kas Noslēguma koncerta kopkorī būs problemātiskas. Līdz ar to gan pēc skatēm, gan modelēšanas koncertiem ir iespējamas korekcijas Noslēguma koncerta repertuārā,” akcentē Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns.

Koriem skatēs būs jādzied trīs dziesmas – divus izlozes un vienu brīvas izvēles skaņdarbu. Lai korus mudinātu pieteikties pilnā repertuāra dziedāšanai, sākotnējā skates nolikumā veikti grozījumi A kategorijas jaukto koru dziesmu sarakstā (koriem, kuri izpilda pilnu svētku repertuāru), kā arī sarakstā, kas attiecas uz apriņķa kopkori. Skates vērtēs žūrija trīs kora mūzikas ekspertu sastāvā. To vidū diriģenti - Mārtiņš Klišāns, Romāns Vanags, Kaspars Ādamsons, Gints Ceplenieks, Ivars Cinkuss, Jānis Baltiņš, Aira Birziņa un komponisti Uģis Prauliņš un Rihards Dubra.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncerti 2017.gadā notiks 27.maijā Talsos, 10.jūnijā Jēkabpilī, 1.jūlijā Dikļos un 21.jūlijā Rīgā. Koncertos Latvijas kori izdziedās nākamo Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta programmu. Mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, režisors Uģis Brikmanis.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK