AR PLAŠU PROGRAMMU TIKA ATZĪMĒTA RTU 155. JUBILEJA
2017-10-17 10:11:31

Ar plašu programmu oktobra otrajā nedēļā tika atzīmēta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubileja, kuras kulminācija notika 14. oktobrī – universitātes dzimšanas dienā.

Svinības sākās jau 10. oktobrī ar RTU Vēstures dienu, kuras laikā tiks gan svinīgi atklāta RTU Vēstures muzeja ekspozīcijas zāle, gan grāmatas «Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā» 5. sējums. Ar RTU Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu RTU un ķīmijas vēstures izpētē tiks sveikts viens no grāmatas autoriem – Ilgars Grosvalds, kurš šogad svin savu 90. jubileju.

10. oktobrī paredzēta arī RTU 155. gadadienai veltīta 58. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde. Savukārt 14. oktobrī pēc svinīgās RTU Senāta sēdes, ar ko sāksies svētku dienas pasākumu programma, notiks starptautiskā zinātniskās konferences plenārsēde, kurā ar referātiem uzstāsies RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna un RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps.

Plenārsēdē notiks goda nosaukumu «RTU Gada zinātnieks 2017», «RTU Gada jaunais zinātnieks 2017» un «RTU Gada jaunā zinātniece 2017» piešķiršanas ceremonija. Pirmo reizi RTU vēsturē notiks arī «RTU Gada balvas valorizācijā» pasniegšana. Konkurss «RTU Gada balvas valorizācijā» jubilejas gadā iedibināts, lai izvērtētu RTU nozīmīgākās aktivitātes valorizācijā – universitātē radīto produktu komercializācijā un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanā, patentēšanā, ieviešanā un pielietošanā jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Efektīva tehnoloģiju pārneses un inovācijas attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu, ir viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem. Līdz ar to liela uzmanība tiek pievērsta jaunu, inovatīvu tehnoloģiju radīšanai, attīstīšanai un to komercializēšanai, veicinot uzņēmumu izveidi studentu un zinātniskā personāla vidū. Arvien lielāka vērība tiek pievērsta arī uzņēmējspējas attīstībā studentos, darba tirgum sagatavojot ne vien augsti kvalificētus un zinošus darba ņēmējus, bet arī darba devējus.

14. oktobrī pēc starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes notiks rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka pieņemšana, savukārt vakarā gaidāms jubilejas svinīgais sarīkojums un balle. Uz šiem pasākumiem ierašanās tikai ar ielūgumiem.

RTU (tolaik — Rīgas Politehniskā augstskola) dibināta 1862. gada 14. oktobrī kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā. Īsi pēc Latvijas valsts dibināšanas – 1919. gada sākumā – uz tolaik jau Rīgas Politehniskā institūta bāzes tika izveidota Latvijas Augstskola, kas pēcāk tika pārdēvēta par Latvijas Universitāti. Par pastāvīgu augstākās izglītības iestādi Rīgas Politehniskais institūts atkal kļuva 1958. gadā. Pašreizējais nosaukums – Rīgas Tehniskā universitāte – tika iegūts 1990. gadā.

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK