Biedrības GAUDEAMUS 2009. gada pārskats

1.Bilance  2.Ieņēmumu un izdevumu pārskats   3.Ziedojumu un dāvinājumu pārskats  4.Darbības pārskats

5.Ziņojums pie gada pārskata  6.Revidenta atzinums

Vīru kora GAUDEAMUS 50. jubilejas ieņēmumu un izdevumu pārskats.

Biedrības GAUDEAMUS 2010. gada pārskats

1.Bilance  2.Ieņēmumu un izdevumu pārskats   3.Ziedojumu un dāvinājumu pārskats   4.Saņemtie ziedojumi

5.Izlietotie ziedojumi   6.Darbības pārskats    7 Ziņojums pie gada pārskata   8.Revidenta atzinums

Biedrības GAUDEAMUS 2011. gada pārskats

1. Bilance  2. Ieņēmumu un izdevumu pārskats 3. Darbības pārskats   4. Ziņojums pie gada pārskata 

5. Revidenta atzinums

2011. gadā biedrība ziedojumus nav piesaistījusi.

Biedrības GAUDEAMUS 2012. gada pārskats

1. Bilance  2. Ieņemumu un izdevumu pārskats  3. Darbības pārskats

Biedrības GAUDEAMUS 2013. gada pārskats

1. Bilance  2. Ieņēmumu im izdevumu pārskats  3. Ziedojumu pārskats  4. Saņemtie ziedojumi  

5. Izlietotie ziedojumi  6. Ziņojums pie gada pārskata.

Biedrības GAUDEAMUS 2014. gada pārskats

1. Bilance  2. Ieņēmumu un izdevumu pārskats  3. Ziedojumu pārskats  4. Saņemtie ziedojumi  

5. Izlietotie ziedojumi  6. Darbības pārskats.

Biedrības GAUDEAMUS 2015. gada pārskats

1. Bilance  2. Ieņēmumu un izdevumu pārskats  

3. Ziedojumu pārskats 4. Darbības pārskats.

Biedrības GAUDEAMUS 2016. gada pārskats

1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats.

2. Ziedojumu pārskats.

3. Darbības pārskats.

Biedrības GAUDEAMUS 2017. gada pārskats

1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats.

2. Ziedojumu pārskats.

3. Darbības pārskats.

Biedrības GAUDEAMUS 2018. gada pārskats

1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats.

2. Ziedojumu pārskats.

3. Darbības pārskats.

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK